Наша діяльність:

Всеукраїнська громадська організація „Спілка дипломатів України” (далі – Спілка) є всеукраїнською, неурядовою, неприбутковою громадською організацією, яка створена на засадах професійної належності та об’єднує працівників дипломатичної служби України та інших зацікавлених у дипломатичній сфері осіб для сприяння втіленню в життя основних принципів дипломатії, зокрема, відстоювання національних інтересів України, пріоритету прав і свобод людини та громадянина, демократизму і законності, гуманізму і соціальної справедливості.

     Для досягнення своєї мети Спілка ставить перед собою наступні завдання:

- сприяння реалізації законодавства України щодо соціально-побутового забезпечення працівників дипломатичної служби України;

- сприяння удосконаленню законодавства України щодо правової захищеності працівників дипломатичної служби та членів їх сімей;

- створення цільових фондів підтримки альтернативних програм, спрямованих на забезпечення діяльності працівників дипломатичної служби;

-   здійснення наукової та дослідницько-видавничої діяльності;

- сприяння створенню умов професійного розвитку працівників дипломатичної служби та поширенню етичних стандартів поведінки серед дипломатів;

- організація курсів підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки спеціалістів у галузі міжнародних відносин та міжнародного права, в тому числі і за кордоном;

- здійснення організаційно-методичного і консультативно-інформаційного забезпечення діяльності дипломатичної служби України;

- взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями, з питань законодавчої і нормативної бази розвитку дипломатичної служби України;

- представництво інтересів працівників дипломатичної служби в органах державної влади та місцевого самоврядування, сприяння ефективному формуванню і розвитку дипломатичної служби України;

- координація зусиль по взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування у вирішенні економічних та соціальних проблем Спілки;

- організація та проведення лекцій і семінарів по актуальним проблемам міжнародних відносин та міжнародного права;

- здійснення іншої діяльності, пов'язаної з досягненням статутної мети Спілки, що не заборонена законодавством України.